موسی

Pos Team P W D L F A +- Pts
1سن ایچ ساوه12101145311431
2پارسیان شهر قدس1290339231627
3نفت امیدیه1280443261724
4دانش و ورزش فریمان136164647-119
5شهرداری رشت124443232016
6زاگرس خوزستان134274148-714
7رعد پدافند اصفهان134183646-1013
8بالان صنعت شیراز132382137-169
9شهرداری مشهد122282538-138

Viewed 76 times

دانش و ورزش فریمان2v4پارسیان شهر قدس
شهرداری مشهد1v1زاگرس خوزستان
بالان صنعت شیراز0v4نفت امیدیه
رعد پدافند اصفهان5v6شهرداری رشت
زاگرس خوزستان10v5دانش و ورزش فریمان
پارسیان شهر قدس2v1بالان صنعت شیراز
رعد پدافند اصفهان2v3شهرداری مشهد
سن ایچ ساوه2v1نفت امیدیه
زاگرس خوزستان4v9نفت امیدیه
شهرداری مشهد2v6شهرداری رشت
سن ایچ ساوه2v6پارسیان شهر قدس
بالان صنعت شیراز2v4زاگرس خوزستان
رعد پدافند اصفهان1v4دانش و ورزش فریمان
بالان صنعت شیراز2v3رعد پدافند اصفهان
سن ایچ ساوه5v1زاگرس خوزستان
پارسیان شهر قدس5v2نفت امیدیه
شهرداری رشت4v2دانش و ورزش فریمان
دانش و ورزش فریمان4v2شهرداری مشهد
بالان صنعت شیراز2v2شهرداری رشت
سن ایچ ساوه6v3رعد پدافند اصفهان
نفت امیدیه1v2رعد پدافند اصفهان
زاگرس خوزستان0v2پارسیان شهر قدس
شهرداری مشهد2v3بالان صنعت شیراز
شهرداری رشت3v3سن ایچ ساوه
پارسیان شهر قدس4v2رعد پدافند اصفهان
دانش و ورزش فریمان2v2بالان صنعت شیراز
شهرداری مشهد1v2سن ایچ ساوه
نفت امیدیه5v2شهرداری رشت
نفت امیدیه5v4شهرداری مشهد
سن ایچ ساوه6v3دانش و ورزش فریمان
زاگرس خوزستان2v1رعد پدافند اصفهان
پارسیان شهر قدس3v1شهرداری رشت
نفت امیدیه4v0دانش و ورزش فریمان
پارسیان شهر قدس2v1شهرداری مشهد
سن ایچ ساوه2v1بالان صنعت شیراز
زاگرس خوزستان3v1شهرداری رشت
پارسیان شهر قدس3v4دانش و ورزش فریمان
زاگرس خوزستان2v3شهرداری مشهد
رعد پدافند اصفهان1v1شهرداری رشت
بالان صنعت شیراز0v2نفت امیدیه
نفت امیدیه2v3سن ایچ ساوه
رعد پدافند اصفهان5v4شهرداری مشهد
پارسیان شهر قدس3v0بالان صنعت شیراز
زاگرس خوزستان3v5دانش و ورزش فریمان
بالان صنعت شیراز5v5زاگرس خوزستان
دانش و ورزش فریمان7v3رعد پدافند اصفهان
سن ایچ ساوه5v4پارسیان شهر قدس
شهرداری مشهد1v1شهرداری رشت
زاگرس خوزستان3v4سن ایچ ساوه
رعد پدافند اصفهان5v1بالان صنعت شیراز
دانش و ورزش فریمان5v1شهرداری مشهد
سن ایچ ساوه5v3رعد پدافند اصفهان
شهرداری رشت1v2بالان صنعت شیراز
شهرداری رشت4v3دانش و ورزش فریمان
نفت امیدیه3v1پارسیان شهر قدس
نفت امیدیه5v3زاگرس خوزستان

Embed this in your own site or blog

To embed your table in another website just copy and paste the following html code: