Pos Team P W D L F A +- Pts
1Dan FC852123121117
2Hassan FC95132922716
3Kyle FC44001961312
4Rahul FC63211881011
5Sahar FC53201911811
6Sami FC82151736-197
7Pravi FC71151427-134
8Calum FC21018533
9Vic FC10103301
10Jake FC10101101
11Aqid FC4013920-111
12Kelvin FC100112-10
13Amar FC4004412-80

Viewed 129 times

Dan FC1v0Amar FC
Rahul FC4v0Sami FC
Jake FC1v1Rahul FC
Amar FC1v4Rahul FC
Sami FC3v3Vic FC
Hassan FC1v3Sahar FC
Kelvin FC1v2Hassan FC
Hassan FC8v3Aqid FC
Amar FC1v4Pravi FC
Amar FC2v3Hassan FC
Sami FC3v6Kyle FC
Dan FC1v3Kyle FC
Hassan FC3v3Rahul FC
Sami FC4v2Calum FC
Sahar FC4v4Aqid FC
Sahar FC6v1Sami FC
Sahar FC3v2Pravi FC
Rahul FC1v2Dan FC
Dan FC2v2Pravi FC
Pravi FC1v6Calum FC
Pravi FC2v4Kyle FC
Dan FC3v3Sahar FC
Hassan FC0v6Kyle FC
Rahul FC5v1Aqid FC
Dan FC3v1Aqid FC
Hassan FC5v1Pravi FC
Pravi FC2v6Sami FC
Hassan FC2v3Dan FC
Hassan FC5v0Sami FC
Sami FC0v8Dan FC