Pos Team P W D L F A +- Pts
1xdcfsvb21102024
2sdv10100001
3oooo201102-21
4rrr00000000
5rtdfyughohbvhgf00000000
6ghjbkj00000000
7fgcgf00000000
8jknkj00000000
9fdxs00000000
10iiii00000000
11uuuu00000000
12yyy00000000
13tttt00000000
14;;;;00000000
15xcv 00000000
16lll00000000
17kkk00000000
18jjjj00000000
19hhhh00000000
20ggggg00000000
21fff00000000
22,,,00000000
23mmm00000000
24nn00000000
25bws00000000
26ytfytghiunmljkbvte76iuhbljkghfxstry5tugufktdeu765utgfkutyrtiyukhbvcjhtrygjvdyuytghvytrdfyujgkhv cxhydufghjv00000000

Viewed 558 times

xdcfsvb0v0sdv
oooo0v0xcv
oooo0v2xdcfsvb