Pos Team P W D L F A +- Pts
1Sami 🇪🇸54102091113
2Jake 🇮🇹5311168810
3Hassan 🇩🇪53111010010
4Pravi 🇫🇷51221218-65
5Sahar 🇩🇰 51041012-23
6Kyle 🇨🇭5014314-111

Viewed 40 times

Jake 🇮🇹3v0Kyle 🇨🇭
Sahar 🇩🇰 3v0Kyle 🇨🇭
Sahar 🇩🇰 1v2Pravi 🇫🇷
Sahar 🇩🇰 2v3Jake 🇮🇹
Sami 🇪🇸3v0Kyle 🇨🇭
Jake 🇮🇹2v3Hassan 🇩🇪
Pravi 🇫🇷3v3Kyle 🇨🇭
Jake 🇮🇹2v2Sami 🇪🇸
Jake 🇮🇹6v1Pravi 🇫🇷
Pravi 🇫🇷2v2Hassan 🇩🇪
Pravi 🇫🇷4v6Sami 🇪🇸
Sami 🇪🇸4v3Sahar 🇩🇰
Hassan 🇩🇪2v0Kyle 🇨🇭
Sami 🇪🇸5v0Hassan 🇩🇪
Hassan 🇩🇪3v1Sahar 🇩🇰