Pos Team P W D L F A +- Pts
1SHABAB20151450282246
2SALU20150550252545
3RUMAIS20131652361640
4SAJEEM20123558283039
5MISHAB2010284136532
6ADHIL209472528-330
7FAZAL2091103640-428
8ANEESH2090113335-227
9JAMAL2064102535-1022
10ASLAM2014151657-416
11HAFIZ200218846-382

Viewed 4 times

ASLAM1v1JAMAL
ASLAM1v1HAFIZ
ADHIL1v1JAMAL
SAJEEM1v1JAMAL
HAFIZ0v1SALU
HAFIZ0v1MISHAB
ANEESH2v4MISHAB
HAFIZ0v1ADHIL
SAJEEM4v1RUMAIS
SHABAB0v1ADHIL
MISHAB4v3FAZAL
JAMAL1v2SALU
SALU7v0FAZAL
SALU4v6SHABAB
ASLAM0v2RUMAIS
FAZAL1v5ANEESH
JAMAL0v2ADHIL
MISHAB0v2SHABAB
ADHIL1v4RUMAIS
SHABAB4v2ANEESH
ASLAM2v6SAJEEM
ADHIL1v0ASLAM
HAFIZ0v3ANEESH
JAMAL0v3ANEESH
JAMAL3v0MISHAB
FAZAL3v0HAFIZ
RUMAIS1v4MISHAB
ADHIL1v1SAJEEM
SAJEEM3v4SALU
SHABAB2v1FAZAL
SALU1v4RUMAIS
ASLAM0v1SALU
ADHIL0v2SALU
ANEESH1v3RUMAIS
JAMAL1v2FAZAL
JAMAL0v3SHABAB
HAFIZ0v1RUMAIS
FAZAL0v5RUMAIS
MISHAB4v2ASLAM
HAFIZ0v3SHABAB
SAJEEM3v1ANEESH
MISHAB3v5SAJEEM
ASLAM0v6FAZAL
ADHIL3v0ANEESH
MISHAB0v1SALU
ANEESH3v0ASLAM
SAJEEM2v0FAZAL
RUMAIS2v5SHABAB
HAFIZ0v1JAMAL
ASLAM0v1FAZAL
ADHIL2v1MISHAB
ADHIL4v4SHABAB
SAJEEM9v1HAFIZ
ASLAM1v1HAFIZ
SAJEEM2v1SHABAB
ADHIL1v2FAZAL
FAZAL1v2SALU
SALU1v0HAFIZ
ADHIL1v0HAFIZ
ANEESH2v1MISHAB
SALU2v1ANEESH
JAMAL4v1ASLAM
SHABAB0v1ASLAM
JAMAL4v1RUMAIS
JAMAL0v2SAJEEM
FAZAL1v1MISHAB
RUMAIS1v1SAJEEM
SHABAB3v1MISHAB
ANEESH0v1FAZAL
ASLAM2v7RUMAIS
SHABAB3v2SALU
JAMAL1v0SALU
ASLAM1v4SAJEEM
MISHAB2v1HAFIZ
MISHAB2v2JAMAL
SALU3v2RUMAIS
ADHIL1v2RUMAIS
ADHIL0v0ASLAM
HAFIZ0v5SAJEEM
SAJEEM0v1ADHIL
SHABAB2v1ANEESH
ANEESH3v1HAFIZ
FAZAL0v2SHABAB
SAJEEM1v5SALU
SHABAB1v0HAFIZ
FAZAL3v1HAFIZ
ANEESH1v0JAMAL
SHABAB3v2ASLAM
SALU4v0ASLAM
ANEESH0v2RUMAIS
RUMAIS1v3MISHAB
SAJEEM0v2SHABAB
JAMAL0v6FAZAL
SAJEEM0v2MISHAB
SALU5v0ADHIL
MISHAB4v1ASLAM
ANEESH0v5SAJEEM
JAMAL1v2SHABAB
ASLAM1v4ANEESH
FAZAL1v2RUMAIS
HAFIZ1v2JAMAL
ADHIL1v3MISHAB
HAFIZ1v3RUMAIS
FAZAL1v4SAJEEM
SALU3v1MISHAB
FAZAL3v1ADHIL
ADHIL2v0ANEESH
SALU0v1ANEESH
JAMAL2v4RUMAIS
SHABAB2v4RUMAIS